Televizyon Reklamlarında Postmodernizm Akımı : Türk Televizyon Kanallarında Uygulamalı Yayınlanan Reklamlar

Son yıllarda televizyon reklamlarında artık postmodernist reklamlara daha sık rastlanmaktadır. Bu olguyu daha iyi anlamak ve açıklamak için Türkiye’deki televizyon reklamlarıyla bir sınırlama yaparak “post modernizm akım”ı kapsamında yapılan reklamlar değerlendirilecektir.             Post Modernizm’in genel manada tanımı halen tam olarak yapılamamıştır. Tanımı yapan her yazar kendi alanına göre bu olguyu tanımlamıştır. Bazı yazarlara göre Modernizm’den…