TELEVİZYON REKLAMLARINDA METAFOR KULLANIMI: TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ

ÖZET             Türkiye ve Dünyada son yıllarda televizyon reklamlarında “Metafor” yöntemi kullanılmaya başlanmış, giderek metafor yöntemi kullanılarak yapılan televizyon reklamı sayısı artış göstermiştir. “Metafor”un Türkiye televizyon reklamlarında nasıl kullanıldığı ve “Metafor”un reklamla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’deki televizyon reklamlarının bir çoğunda “Metafor” yöntemi uygulandığı görülmüştür. Bu yüzden “Metafor”un tanımı ve iletişimdeki yeri üzerinde…