Televizyon Reklamlarında Postmodernizm Akımı : Türk Televizyon Kanallarında Uygulamalı Yayınlanan Reklamlar

Son yıllarda televizyon reklamlarında artık postmodernist reklamlara daha sık rastlanmaktadır. Bu olguyu daha iyi anlamak ve açıklamak için Türkiye’deki televizyon reklamlarıyla bir sınırlama yaparak “post modernizm akım”ı kapsamında yapılan reklamlar değerlendirilecektir.             Post Modernizm’in genel manada tanımı halen tam olarak yapılamamıştır. Tanımı yapan her yazar kendi alanına göre bu olguyu tanımlamıştır. Bazı yazarlara göre Modernizm’den…

TELEVİZYON REKLAMLARINDA METAFOR KULLANIMI: TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ

ÖZET             Türkiye ve Dünyada son yıllarda televizyon reklamlarında “Metafor” yöntemi kullanılmaya başlanmış, giderek metafor yöntemi kullanılarak yapılan televizyon reklamı sayısı artış göstermiştir. “Metafor”un Türkiye televizyon reklamlarında nasıl kullanıldığı ve “Metafor”un reklamla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’deki televizyon reklamlarının bir çoğunda “Metafor” yöntemi uygulandığı görülmüştür. Bu yüzden “Metafor”un tanımı ve iletişimdeki yeri üzerinde…